Bliv medlem

Klubben tæller for øjeblikket 12 medlemmer, der øver på mandage fra kl. 19.00 til ca. kl 22.00 på

TREKANTEN

Sebbersundvej 2a

9220 Aalborg Øst

Du er velkommen til at besøge os en øveaften.

Du kan også henvende dig til formand Svend Arknæs tlf. 40273673,

mail: svend-arknaes@live.dk

Klubbens formål er at dyrke harmonikamusik og ved medvirken i arrangementer at udbrede forståelsen af og kendskab til harmonikaen og dens mangfoldige muligheder. Vi lægger vægt på at have det sjovt og hyggeligt samtidig med spilleriet.

Enhver med interesse for at spille harmonika og som kan spille efter enkle noder kan blive optaget i klubben. Vi spiller et meget varieret program, som spænder fra lettere swingmusik, march, polka til dansemusik. Det færdige resultat nåes kun gennem øvelse.

Øvelse kan betragtes som en fremadrettet proces, som har til formål at tilegne sig et stof og nogle færdigheder gennem gentaget og målrettet arbejde i forhold til sværhedsgrad og egne forudsætninger. I Aalborg Harmonikaklub er vi en blandet flok, alle med forskellige forudsætninger. Vi kan betragte os selv som en klub af individualister, som ved fælles hjælp kan forenes i at spille musik som et ensemble.

For at lykkes med det, er det ønskeligt, at alle – på det individuelle plan teknisk set kan imødekomme de krav, der stilles til de enkelte stemmers sværhedsgrad. Dette stiller krav til udvælgelse og arrangement af repertoire, hvorfor der er sammensat et nodeudvalg, der godkender de nye melodier i forhold til holdets ambitionsniveau og tekniske forudsætninger.

Kontingentet som også gælder for udflugter, juleafslutning med partner og lign. er 400. kr. pr år. Kontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen.

Klubben er medlem af Danske Harmonikaspillere: www.harmonikaspillere.dk